درباره ما

درباره مجموعه کازونیک به یاری خداوند و با هدف رساندن بهترین پسته دنیا :خانواده توکلیان از سال ۱۳۳۵ شروع به…